Thời gian giao hàng

THỜI GIAN GIAO HÀNG SAU KHI ĐƠN HÀNG ĐƯỢC XÁC NHẬN

  • TP.HCM nhận hàng trong 24h làm việc.
  • Các tỉnh phía Nam nhận hàng từ 1-3 ngày.
  • Các tỉnh miền Trung và miền Bắc nhận hàng từ 2-4 ngày làm việc.