Quy định đổi size

 

Quý khách hàng mua giày tại GiayQuanDoi.com đều được hỗ trợ đổi size nếu đi không vừa

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI SIZE GIÀY:

  1. Giày vừa được mua mới trong vòng 7 ngày kể từ lúc nhận được hàng.
  2. Chưa cắt dây kẹp chì, chưa mang ra bùn đất. 
  3. Còn đầy đủ hộp giày, không bị nhăn da phần mũi giày, không tổn hại gì đến giày.
Nếu không đủ các điều kiện trên, chúng tôi có quyền từ chối đổi size.